Gönüllü gençlik faaliyetlerinin yönetimi

Gönüllü gençlik faaliyetlerinin yönetimi

Gönüllü gençlik faaliyetlerinin yönetimi

Konular

 1. Gönüllülüğün temel kavramları ve değerleri
 2. Gönüllülerin Motivasyonu
 3. Örgüt içindeki gönüllüler
 4. Toplumsal Medya
 5. Toplumsal Medya Gençlik Gönüllülüğünü Yönetmek

Modülün Amaçları ve Kapsayıcı Hedefleri

– Gençleri güçlendirme ile ilgili temel kavramları tanımlamak

– Gönüllülüğün değerleri konusunda farkındalığı artırmak

– Gönüllülerin nasıl motive edeceğiniz

– Örgüt içindeki Gönüllülerin farkında olmak

– Gençlik gönüllülüğünün nasıl yönetileceğini açıklamak

– Gönüllülük farkındalığını artırmak

– Gönüllülüğü teşvik etmek ve kolaylaştırmak

Modül içeriğinin özeti ve içerik öğelerinin tablosu

Bu ünite, insanlara özellikle gençlere gönüllülük hakkında bilgi verir ve her bir gönüllü için tanımlar ve gönüllülüğün nasıl sağlanacağı / teşvik edileceği hakkında bilgi verir.

Eğitim iş yükü

1- Gönüllülüğün temel kavramları ve değerleri

1.1.1. Gönüllülüğün tanımı

1.1.2. Gönüllülük Meselesi

1.1.3. Gönüllülüğün değerleri

1.1.4. Gönüllülük kategorileri

2- Gönüllülerin Motivasyonu

2.1. Saygı gösterin

2.2. İletişim kurun

2.3. Açık kapı politikası uygulayın

2.4. Ortak hedefler bulun

2.5. Başarıyı tanıyın

2.6. Takım ruhu oluşturun

2.7. Gelişimi ve eğitimi teşvik edin

2.8. Barınma sağlayın

3- Organizasyon içindeki gönüllüler

3.1. Örgütsel yapılar

3.1.1. Sürekli eğitim sağlayın

3.1.2. Yeni zorluklar önerin

3.1.3. Takım atmosferi geliştirme

3.1.4. Kutlamak için fırsatlar yaratın

3.2. Gönüllü kuruluş nedir

3.3. Gönüllüler ve çalışanlar arasındaki farklar ve benzerlikler

3.4. Örgütsel iklim

3.4.1. Anlam ve Tanım

3.4.2. Örgüt İkliminin Özellikleri

3.4.3. Örgütsel İklimi Etkileyen Faktörler:

3.5 Organizasyon içindeki takımlar

4- Gençlik gönüllülüğünü yönetme

4.1. Gönüllülük programı planlama

4.2. Gönüllünün işe alımı

4.3. Gönüllülerin oryantasyonu ve eğitimi

4.4. Gençlik gönüllülerinin denetimi ve tanınması

4.5. Gençlik gönüllü programınızı değerlendirme

Öğrenme çıktıları

Bilgi

 1. Öğrenici gönüllülüğü nasıl tanıyacağını bilir
 2. Öğrenici gönüllülüğün değerlerini bilir
 3. Öğrenici gönüllü kategorilerini bilir
 4. Öğrenici gönüllüleri nasıl motive edeceğini bilir
 5. Öğrenici organizasyon içindeki gönüllüleri tanır
 6. Öğrenici gençlik gönüllülüğünü yönetmeyi bilir

Öğrenici gönüllüler için haklar ve sorumluluklar hakkında daha iyi bilgiye sahiptir.

Beceriler

 1. Öğrenici gönüllülüğü tanıyabilir
 2. Öğrenici gençlere gönüllülük için destek verebilir

Öğrenici gönüllülük faaliyetlere katılabilir

Yeterlilikler

 1. Öğrenici, gönüllü insanlara yönelik sosyal / yurttaşlık seviyesini artırmıştır.
 2. Öğrenici gönüllülük konusunda toplumsal bilincini geliştirmiştir
 3. Öğrenici gönüllü faaliyetlere katılmaya teşvik edildi

Değerlendirme

Ortalama Puanı

0
(0 Değerlendirme)

Detaylı Derecelendirme

0
0
0
0
0
Fiyat Free
Eğitmen yonetici
Süre 0 hafta
Dersler 27
Kayıt Yaptıran 371 Öğrenci
Dil English